Gynvael Coldwind jest badaczem bezpieczeństwa pracującym w Google, który organizuje cotygodniowe livestreamy na tematy bezpieczeństwa i programowania po polsku i po angielsku). Częścią streamów są misje — w skrócie, zadania w stylu CTF-owym dotyczące inżynierii wstecznej. Wczorajsza misja była o elfickim — znaczy o Paint’cie — znaczy o programowaniu w Pythonie i jego bajtkodzie.

MISSION 011        goo.gl/13Bia9       DIFFICULTY: ██████░░░░ [6╱10]
┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

Finally some real work!

One of our field agents managed to infiltrate suspects hideout and steal a
pendrive possibly containing important information. However, the pendrive
actually requires one to authenticate themselves before accessing the stored
files.

We gave the pendrive to our laboratory and they managed to dump the firmware. We
looked at the deadlisting they sent and for our best knowledge it's some form of
Elvish. We can't read it.

Here is the firmware: goo.gl/axsAHt

And off you go. Bring us back the password.

Good luck!

---------------------------------------------------------------------------------

If you decode the answer, put it in the comments under this video! If you write
a blogpost / post your solution online, please add a link in the comments too!

P.S. I'll show/explain the solution on the stream in ~two weeks.
P.S.2. Bonus points for recreating the original high-level code.

Kod firmware:

co_argcount 1
co_consts (None, '4e5d4e92865a4e495a86494b5a5d49525261865f5758534d4a89', 'hex', 89, 255, 115, 50)
co_flags 67
co_name check_password
co_names ('decode', 'len', 'False', 'all', 'zip', 'ord')
co_nlocals 4
co_stacksize 6
co_varnames ('s', 'good', 'cs', 'cg')
       0 LOAD_CONST        1
       3 LOAD_ATTR        0
       6 LOAD_CONST        2
       9 CALL_FUNCTION      1
       12 STORE_FAST        1
       15 LOAD_GLOBAL       1
       18 LOAD_FAST        0
       21 CALL_FUNCTION      1
       24 LOAD_GLOBAL       1
       27 LOAD_FAST        1
       30 CALL_FUNCTION      1
       33 COMPARE_OP        3 (!=)
       36 POP_JUMP_IF_FALSE    43
       39 LOAD_GLOBAL       2
       42 RETURN_VALUE
    >>  43 LOAD_GLOBAL       3
       46 BUILD_LIST        0
       49 LOAD_GLOBAL       4
       52 LOAD_FAST        0
       55 LOAD_FAST        1
       58 CALL_FUNCTION      2
       61 GET_ITER
    >>  62 FOR_ITER        52 (to 117)
       65 UNPACK_SEQUENCE     2
       68 STORE_FAST        2
       71 STORE_FAST        3
       74 LOAD_GLOBAL       5
       77 LOAD_FAST        2
       80 CALL_FUNCTION      1
       83 LOAD_CONST        3
       86 BINARY_SUBTRACT
       87 LOAD_CONST        4
       90 BINARY_AND
       91 LOAD_CONST        5
       94 BINARY_XOR
       95 LOAD_CONST        6
       98 BINARY_XOR
       99 LOAD_GLOBAL       5
      102 LOAD_FAST        3
      105 CALL_FUNCTION      1
      108 COMPARE_OP        2 (==)
      111 LIST_APPEND       2
      114 JUMP_ABSOLUTE      62
    >> 117 CALL_FUNCTION      1
      120 RETURN_VALUE

Dla niewtajemniczonych to może wyglądać na elficki. W rzeczywistości jest to bajtkod Pythona — zestaw instrukcji używany przez maszynę wirtualną Pythona (CPython 2.7.) Python, podobnie jak wiele innych języków, używa kompilatora do tłumaczenia kodu źródłowego czytelnego dla ludzi na coś bardziej odpowiedniego dla komputerów. Kod Pythona tłumaczony jest na bajtkod, który jest wykonywany przez maszynę wirtualną CPythona. Bajtkod CPythona może być używany na różnym sprzęcie, podczas gdy kod maszynowy nie może. Z drugiej strony kod maszynowy jest zazwyczaj szybszy niż języki oparte na maszynach wirtualnych i bajtkodzie. (Java i C# działają tak jak Python, C jest tłumaczone prosto do kodu maszynowego)

To jest wewnętrzna reprezentacja funkcji Pythona. Pierwsze kilka linii to zmienne należące do obiektu f.__code__ naszej funkcji. Wiemy, że funkcja:

 • ma 1 argument

 • ma 7 stałych: None, długi ciąg cyfr hex, i liczby: 89, 255, 115 ,50.

 • ma flagi ustawione na 67 (CO_NOFREE, CO_NEWLOCALS, CO_OPTIMIZED). Jest to “standardowa” wartość używana przez większość nieskomplikowanych funkcji.

 • nazywa się check_password

 • używa następujących zmiennych globalnych lub nazw atrybutów: decode, len, False, all, zip, ord

 • ma 4 zmienne lokalne

 • używa stosu o rozmiarze 6

 • jej zmienne nazywają się s, good, cs, cg

Są dwa sposoby na rozwiązanie tego zadania: można spróbować zreasemblować wyjście dis przy pomocy modułu opcode lub odtworzyć funkcję ręcznie, używając bajtkodu. Wybrałem tę drugą opcję.

Reverse-engineering bajtkodu Pythona: ręczne odtwarzanie funkcji

Zacząłem od odtworzenia oryginalnego pliku z firmware’em. Utworzyłem pustą funkcję i napisałem trochę kodu, który wypisuje zawartość __code__ i wyjście dis.dis. Dodałem też kolorowanie wyjścia, by łatwiej się czytało:

#!/usr/bin/env python2
import dis
import sys

# Write code here
def check_password(s):
  pass

# Reverse engineering the code
cnames = ('co_argcount', 'co_consts', 'co_flags', 'co_name', 'co_names', 'co_nlocals', 'co_stacksize', 'co_varnames')
cvalues = (1, (None, '4e5d4e92865a4e495a86494b5a5d49525261865f5758534d4a89', 'hex', 89, 255, 115, 50), 67, 'check_password', ('decode', 'len', 'False', 'all', 'zip', 'ord'), 4, 6, ('s', 'good', 'cs', 'cg'))

for n, ov in zip(cnames, cvalues):
  v = getattr(check_password.__code__, n)
  if v == ov:
    sys.stderr.write('\033[1;32m')
  else:
    sys.stderr.write('\033[1;31m')
  sys.stderr.flush()

  sys.stdout.write(str(n) + " " + str(v) + "\n")
  sys.stdout.flush()

  sys.stderr.write('\033[0m')
  sys.stderr.flush()

dis.dis(check_password)

Jeśli uruchomimy ten solver, otrzymamy następujące wyjście (tekst w nawiasach kwadratowych dopisany przeze mnie):

co_argcount 1      [OK]
co_consts (None,)    [1/7 się zgadza]
co_flags 67       [OK]
co_name check_password  [OK]
co_names ()       [0/6 się zgadza]
co_nlocals 1       [powinno być 4]
co_stacksize 1      [powinno być 6]
co_varnames ('s',)    [1/4 się zgadza]
 7      0 LOAD_CONST        0 (None)
       3 RETURN_VALUE

Widzimy (przy pomocy kolorów, których tu nie ma), że co_argcount, co_flags, co_name są ustawione poprawnie. Mamy też jedną ze zmiennych (None, jest w każdej funkcji) i jedną nazwę zmiennej (nazwę argumentu s). Widzimy wyjście dis.dis(). O ile jest podobne do tego z zadania, to jest kilka zauważalnych różnic: nie ma 7 na początku (numer linii), a instrukcje LOAD_CONST nie miały niczego w nawiasach (tylko porównania i pętle coś miały). To utrudnia czytanie bajtkodu, ale to jest wciąż możliwe. (Początkowo chciałem sobie pomóc narzędziem diff, ale nie jest trudno to zrobić ręcznie. Użyłem diff do ostatecznego sprawdzenia po ręcznej „konwersji”)

Zatrzymajmy się na chwilę i spójrzmy na stałe i nazwy. Po długim stringu pojawia się hex, a jedną ze stałych jest decode. To znaczy, że musimy użyć str.decode('hex') by utworzyć (byte)string z pewną informacją. Odpowiedzi do misji są czytelne dla ludzi, a ten string nie jest — więc musimy zrobić coś więcej.

Spróbujmy odtworzyć oryginalny kod misji. VM Pythona opiera się na stosie. W bajtkodzie powyżej widzimy, że instrukcje przyjmują 0 lub 1 argument. Niektóre z nich dodają obiekty na stos, inne wykonują akcje i usuwają rzeczy ze stosu. Większość nazw instrukcji jest łatwa do zrozumienia, ale pełna lista jest dostępna w dokumentacji modułu dis.

Instrukcje takie jak LOAD czy STORE odwołują się do indeksów w krotkach constants/names/varnames. Aby było łatwiej, oto “tabelka” tych indeksów:

constants
 0   1                            2   3  4  5  6
(None, '4e5d4e92865a4e495a86494b5a5d49525261865f5758534d4a89', 'hex', 89, 255, 115, 50)

names (globals, attributes)
 0     1   2    3   4   5
('decode', 'len', 'False', 'all', 'zip', 'ord')

varnames (locals, _fast)
 0  1    2   3
('s', 'good', 'cs', 'cg')

W celu poprawienia czytelności, użyję “nowe” wyjście dis z nazwami w nawiasach poniżej:

 0 LOAD_CONST        1 ('4e5d4e92865a4e495a86494b5a5d49525261865f5758534d4a89')
 3 LOAD_ATTR        0 (decode)
 6 LOAD_CONST        2 ('hex')
 9 CALL_FUNCTION      1 # funkcja pobiera 1 argument ze stosu
12 STORE_FAST        1 (good)

Jak wcześniej zgadywałem, pierwsza linia funkcji wygląda tak:

def check_password(s):
  good = '4e5d4e92865a4e495a86494b5a5d49525261865f5758534d4a89'.decode('hex') # new

Jeśli jeszcze raz uruchomimy solver, zobaczymy że pierwsze 12 bajtów w bajtkodzie zgadza się z treścią misji. Widzimy też, że varnames jest wypełnione w połowie, dodaliśmy dwie stałe, i jedną nazwę. Następne kilka linii wygląda tak:

15 LOAD_GLOBAL       1
18 LOAD_FAST        0
21 CALL_FUNCTION      1
24 LOAD_GLOBAL       1
27 LOAD_FAST        1
30 CALL_FUNCTION      1
33 COMPARE_OP        3 (!=)
36 POP_JUMP_IF_FALSE    43
39 LOAD_GLOBAL       2
42 RETURN_VALUE

Widzimy że umieszczamy obiekt globalny na stosie i wywołujemy go z jednym argumentem. W obu przypadkach, obiekt globalny ma indeks 1, czyli len. Dwa argumenty to s i good. Umieszczamy obie długości na stosie i je porównujemy. Jeśli porównanie się nie uda (są równe), przeskakujemy do instrukcji zaczynającej się na bajcie 43, w przeciwnym razie kontynuujemy wykonywanie, by załadować drugi global (False) i go zwrócić. Ta ściana tekstu tłumaczy się na następujący prosty kod:

def check_password(s):
  good = '4e5d4e92865a4e495a86494b5a5d49525261865f5758534d4a89'.decode('hex')
  if len(s) != len(good): # new
    return False     # newr

Popatrzmy się jeszcze raz na nasze nazwy. Widzimy, że brakuje all, zip, ord. Można zauważyć pewien znany wzorzec: iterujemy po obu stringach na raz (używając zip), wykonujemy obliczenia na podstawie kodów znaków (ord) i sprawdzamy czy wszystkie (all) wyniki (zazwyczaj porównania) są prawdziwe.

Oto bajtkod z dopisanymi wartościami i komentarzami które tłumaczą, co się gdzie dzieje:

>>  43 LOAD_GLOBAL       3 (all)
   46 BUILD_LIST        0
   49 LOAD_GLOBAL       4 (zip)
   52 LOAD_FAST        0 (s)
   55 LOAD_FAST        1 (good)
   58 CALL_FUNCTION      2      # zip(s, good)
   61 GET_ITER               # Początek iteracji: iter()
>>  62 FOR_ITER        52 (to 117) # początek iteracji pętli for (jeśli koniec iteratora, skocz +52 bajty do pozycji 117)
   65 UNPACK_SEQUENCE     2      # rozpakuj sekwencję (a, b = sequence)
   68 STORE_FAST        2 (cs)   # cs = wartość z s
   71 STORE_FAST        3 (cg)   # cg = wartość z good
   74 LOAD_GLOBAL       5 (ord)
   77 LOAD_FAST        2 (cs)
   80 CALL_FUNCTION      1      # umieść ord(cs) na stosie
   83 LOAD_CONST        3 (89)
   86 BINARY_SUBTRACT           # - 89  [odejmij 89 od wartości na górze stosu]
   87 LOAD_CONST        4 (255)
   90 BINARY_AND              # & 255 [bitwise AND z wartością na górze stosu]
   91 LOAD_CONST        5 (115)
   94 BINARY_XOR              # ^ 115 [bitwise XOR z wartością na górze stosu]
   95 LOAD_CONST        6 (50)
   98 BINARY_XOR              # ^ 50  [bitwise XOR z wartością na górze stosu]
   99 LOAD_GLOBAL       5 (ord)
  102 LOAD_FAST        3 (cg)
  105 CALL_FUNCTION      1      # umieść ord(cs) na stosie
  108 COMPARE_OP        2 (==)   # porównaj dwie wartości na stosie
  111 LIST_APPEND       2      # dodaj wartość umieszczoną na górze sotosu do listy góra-1; usuń górę stosu (dopisz do listy tworzonej w list comprehension)
  114 JUMP_ABSOLUTE      62      # przeskocz na początek pętli
>> 117 CALL_FUNCTION      1      # po pętli: wywołaj all([wynik list comprehension])
  120 RETURN_VALUE             # zwróć wartość zwróconą przez all()

Możemy teraz zapisać pełną odpowiedź.

listings/gynvaels-mission-11-en/mission11.py (Źródło)

def check_password(s):
    good = '4e5d4e92865a4e495a86494b5a5d49525261865f5758534d4a89'.decode('hex')
    if len(s) != len(good):
        return False
    return all([ord(cs) - 89 & 255 ^ 115 ^ 50 == ord(cg) for cs, cg in zip(s, good)])

Ostatecznie, wyjście dis.dis() zgadza się z tekstem z misji (za wyjątkiem usuniętych wartości, ale ID się zgadzają), nasze zmienne co_* są zielone, i możemy rozwiązać prawdziwą zagadkę!

Na marginesie: zadanie używa list comprehension. Możesz chcieć ją zoptymalizować, usunąć nawiasy kwadratowe, i otrzymać generator expression. W ten sposób zadanie stałoby się trudniejsze, gdyż wymagałoby pracy również z wewnętrznym obiektem kodu generatora:

co_consts (None, '4e5d4e92865a4e495a86494b5a5d49525261865f5758534d4a89', 'hex', <code object <genexpr> at 0x104a86c30, file "mission11-genexpr.py", line 11>)

46 LOAD_CONST        3 (<code object <genexpr> at 0x104a86c30, file "mission11-genexpr.py", line 11>)

BINARY_* i ord zniknęły z nowego listingu. Możesz zobaczyć zmodyfikowany kod (który różni się dwoma bajtami) i wyjście solvera.

Na marginesie marginesu: zna ktoś jakieś dobre tłumaczenie list comprehension? Polska język trudna język.

Rozwiązywanie prawdziwej zagadki

Rozwiązałem dodatkową część zagadki. Jej prawdziwym celem było odzyskanie hasła — tekstu, dla którego check_password() zwróci True.

Ta część jest dosyć nudna. Zbudowałem słownik, w którym przypisałem każdy bajt (0…255) do wyniku obliczeń wykonywanych w pętli funkcji check_password(). Potem użyłem jej do odzyskania oryginalnego tekstu.

pass_values = {}
for i in range(256):
  result = i - 89 & 255 ^ 115 ^ 50
  pass_values[result] = i

good = '4e5d4e92865a4e495a86494b5a5d49525261865f5758534d4a89'.decode('hex')
password = ''
for c in good:
  password += chr(pass_values[ord(c)])

print(password)
print(check_password(password))

Hasło brzmi: huh, that actually worked!.

O co chodziło z tym Paintem?

Wczorajsza misja była o elfickim — znaczy o Paint’cie — znaczy o programowaniu w Pythonie i bytecode.
niżej podpisany, w leadzie tego posta

Większość moich czytelników była zdziwiona wspomnieniem programu Paint. Stali widzowie polskich streamów Gynvaela pamiętają film Python 101, który opublikował 1 kwietnia 2016. Zobacz oryginalny film, wyjaśnienie, kod (po polsku) Uwaga, spoilery.

W tym dowcipie primaaprilisowym, Gynvael uczył podstaw Pythona. Pierwsza część dotyczyła pisania bytecodu ręcznie. Druga (ok. 12 minuty) dotyczyła rysowania swoich własnych modułów Pythona. W programie Paint. Tak, Paint, prostym programie graficznym dołączonym do Windowsa. Narysował swój własny moduł Pythona w Paint’cie i zapisał jako BMP. Wyglądało to tak (powiększony PNG poniżej; pobierz gynmod.bmp):

/images/gynvaels-mission-11-en/gynmod-zoom.png

Jak to działa? Są trzy powody:

 • Python może importować kod z pliku ZIP (dopisanego do sys.path). Niektóre narzędzia które tworzą pliki .exe z kodu Pythona używają tej metody; stary format .egg również używał ZIPów w ten sposób.

 • Pliki BMP mają nagłówki na początku pliku.

 • Pliki ZIP mają nagłówki na końcu pliku.

 • Więc jeden plik może być jednocześnie poprawnym plikiem BMP i poprawnym ZIPem.

Wziąłem kod check_password i umieściłem go w pliku mission11.py (wcześniej zacytowanym). Potem skompilowałem do .pyc i utworzyłem z niego .zip.

listings/gynvaels-mission-11-en/mission11.py (Źródło)

def check_password(s):
    good = '4e5d4e92865a4e495a86494b5a5d49525261865f5758534d4a89'.decode('hex')
    if len(s) != len(good):
        return False
    return all([ord(cs) - 89 & 255 ^ 115 ^ 50 == ord(cg) for cs, cg in zip(s, good)])

Ponieważ nie jestem ekspertem w żadnym z formatów, uruchomiłem maszynę wirtualną z Windowsem i na ślepo przekopiowałem parametry użyte przez Gynvaela do otwarcia pliku ZIP (nazwanego .raw) w IrfanView i zapisałem jako .bmp. Zmieniłem rozmiar na 83×2, ponieważ mój ZIP miał 498 bajty (3 BPP * 83 px * 2 px = 498 bytes) — dzięki temu i odpowiedniemu rozmiarowi plików, mogłem nie dodawać komentarzy i edytowaniu ZIPa. Dostałem ten obrazek (znowu PNG; pobierz mission11.bmp):

/images/gynvaels-mission-11-en/mission11-zoom.png

Plik .bmp można uruchomić! Używamy tego kodu:

listings/gynvaels-mission-11-en/ziprunner.py (Źródło)

#!/usr/bin/env python2
import sys
sys.path.append("mission11.bmp")
import mission11
print "Result:", mission11.check_password('huh, that actually worked!')

I dostajemy to:

/images/gynvaels-mission-11-en/running-bmp.png

Materiały

Dzięki za misję (i pomysł z BMP), Gynvael!