Czy uruchamiasz proces, który długo się wykonuje? Czy chcesz wiedzieć, kiedy skończy pracę, gdy używasz innego Terminala/parzysz kawę? Czy masz ulubioną muzykę z teleturnieju do odtworzenia gdy coś robisz?

Jeśli tak: think jest właśnie dla ciebie. By dowiedzieć się więcej, czytaj dalej lub odwiedź stronę na GitHubie [en].

Strona projektu

GitHub

Pobierz (GitHub)

Pobierz (PyPI)

Instalacja

Możesz zainstalować think z PyPI (przy uzyciu pip install think). Użytkownicy Arch Linux mogą zainstalować pakiet think z AUR.

Konfiguracja

Utwórz plik ~/.config/think.conf (tam, gdzie jest XDG_CONFIG_HOME), zawierający poniższe cztery linie:

[Think]
command = play
file = /home/kwpolska/Dropbox/Media/Wielka Gra.mp3
behavior = wait
  • command to komenda odtwarzacza, która zostanie wywołana. Możesz użyć play (z pakietu sox) albo jakiegokolwiek innego szybkiego odtwarzacza muzyki działającego w konsoli.

  • file to nazwa pliku, który zostanie podany jako jedyny argument do komendy odtwarzacza. Nie jest potrzebne żadne escape’owanie. Ja używam czołówki z Wielkiej Gry (BTW: właśnie dodałem wersję MP3 na pierwszą rocznicę uploadu na YouTube!), Amerykanie mogą wybrać Jeopardy! Think Music (która jest źródłem nazwy komendy), Brytyjczycy mogą wybrać temat muzyczny z Countdown.

  • behavior może być jednym z:

    • return — oddaj kontrolę do terminala jak tylko program skończy działać, bez zatrzymywania muzyki

    • wait — poczekaj aż muzyka się skończy przed oddaniem kontroli

    • stop — zatrzymaj muzykę i oddaj kontrolę natychmiastowo

Użycie

Dodaj think przed komendą, która długo się wykonuje:

think sleep 120