Posty o Linux

You’ve just written a great Python web application. Now, you want to share it with the world. In order to do that, you need a server, and some software to do that for you.

The following is a comprehensive guide on how to accomplish that, on multiple Linux-based operating systems, using nginx and uWSGI Emperor. It doesn’t force you to use any specific web framework — Flask, Django, Pyramid, Bottle will all work. Written for Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS 7 and Arch Linux (should be helpful for other systems, too). Now with an Ansible Playbook.

Revision 7c (2020-05-01): works with Ubuntu 20.04 and Fedora 32; previous Revision 7a (2020-02-03): Move virtual environment to separate venv folder to improve Python upgrades (venvs should be ephemeral); add Docker section

Czy uruchamiasz proces, który długo się wykonuje? Czy chcesz wiedzieć, kiedy skończy pracę, gdy używasz innego Terminala/parzysz kawę? Czy masz ulubioną muzykę z teleturnieju do odtworzenia gdy coś robisz?

Jeśli tak: think jest właśnie dla ciebie. By dowiedzieć się więcej, czytaj dalej lub odwiedź stronę na GitHubie [en].