Posty o Linux

You’ve just written a great Python web application. Now, you want to share it with the world. In order to do that, you need a server, and some software to do that for you.

The following is a comprehensive guide on how to accomplish that, on multiple Linux-based operating systems, using nginx and uWSGI Emperor. It doesn’t force you to use any specific web framework — Flask, Django, Pyramid, Bottle will all work. Written for Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS 7 and Arch Linux (should be helpful for other systems, too). Now with an Ansible Playbook.

Revision 6b (2019-09-29): Use venv instead of virtualenv; CentOS 7 has Python 3.6 now; CentOS 8 current-lack-of-support note; update supported versions list

Czy uruchamiasz proces, który długo się wykonuje? Czy chcesz wiedzieć, kiedy skończy pracę, gdy używasz innego Terminala/parzysz kawę? Czy masz ulubioną muzykę z teleturnieju do odtworzenia gdy coś robisz?

Jeśli tak: think jest właśnie dla ciebie. By dowiedzieć się więcej, czytaj dalej lub odwiedź stronę na GitHubie [en].